Viktigt att tänka på när du jämför MC försäkringar

jämför MC försäkringar kan du som privatperson jämföra priser mellan olika MC försäkringar för din motorcykel. Genom att fylla i registreringsnummer, vilken typ av försäkring som önskas, eventuell utlåning till andra, parkeringssätt, om det finns något medlemskap i någon förening, personnummer, marknadsvärdet på motorcykeln, vad du använder för skyddsutrustning, eventuella extraförsäkringar samt hur du vill betala försäkringen så får du som kund fram pris- samt försäkringsuppgifter från de försäkringsbolag som är anslutna till vår tjänst.

Vid tecknande och jämförelse av mc försäkringar finns det en del som kan vara värt att tänka på. Som försäkringstagare har du en unik möjlighet att påverka och minska den premie som betalas in till försäkringsbolaget. Genom att noga jämföra olika erbjudanden från olika försäkringsbolag samt se till att nå upp till de krav som ställs för att generellt sätt få en billigare försäkring. Det finns ofta tusenlappar att spara på ett års försäkring.

Jämför och hitta rätt mc försäkring för dig.

I alla mc försäkringar ingår en trafikförsäkring. Det är enligt lag reglerat att alla fordon som framförs i trafik måste ha en trafikförsäkring. Har man däremot tänkt att endast köra på ett inhägnat område får fordonet framföras oförsäkrat även om det inte är att rekommendera. En trafikförsäkring täcker endast skador på andra personers egendom samt skydd för personskador men ger aldrig ersättning för skador eller stöld av det egna fordonet.

En halvförsäkring kan ofta skilja sig åt ganska mycket mellan olika försäkringsbolag därför är det mycket viktigt att jämföra villkoren noga innan du tecknar en försäkring. Normalt sett brukar en halvförsäkring innefatta räddning, maskinskada, stöld, brand, glas, rättsskydd etc. Vid en helförsäkring ingår även en vagnskadeförsäkring och försäkringen är mer omfattande.
Dessutom vill gärna försäkringsbolagen att man som kund ska teckna någon form av tilläggsförsäkring. Exempel på tilläggsförsäkringar är hyrbilsförsäkring, olycksfallsförsäkring och avställningsförsäkring då man under exempelvis vinterhalvåret inte använder motorcykeln.